Underhållsplaner Stockholm

Underhållsplaner Stockholm - vi hjälper er att spara pengar

Vi hjälper fastighetsägare och BRF:er med att skapa vattentäta underhållsplaner i Stockholm, som i slutändan medför en stor besparing. Vi har lång erfarenhet och behöver ni en seriös partner för era framtida underhållsplaner så är vi redo att hjälpa er med detta. 

En noggrant framtagen underhållsplan är den avgörande detaljen kring hur de framtida kostnaderna ska se ut. Vi arbetar alltid långsiktigt och kan - genom vår kunskap och genom vår professionalism - skapa en hållbar lösning. De små detaljerna bildar en helhet och med oss som partner så garanteras ni en underhållsplan där ingenting lämnas åt slumpen. Vi vet vad som ska göras - och när det ska ske. Framförhållning skapar lönsamhet. 

Behöver du som fastighetsägare eller er BRF hjälp med att skapa underhållsplaner? Kontakta oss redan idag så genomför vi en besiktning av era fastigheter och sätter igång med arbetet. 

Underhållsplaner - så arbetar vi 

Att upprätta en gedigen underhållsplan innebär alltid ett hårt arbete där vi ser över allt som rör fastigheten. Det inkluderar exempelvis markytor, fasader och huskroppar, installationer och samtliga gemensamma utrymmen. Samtidigt så är vi också lyhörda och kan arbeta mer personligt, det innebär att vi också kan inkludera exempelvis enskilda utrymmen i våra underhållsplaner. Grundprincipen i underhållsplaner ligger i att utgå från tre stycken frågor och dessa ser ut som följer: 

  • Vad ska underhållas? 
  • När ska underhållet äga rum? 
  • Hur mycket beräknas åtgärderna i fråga kosta? 

 

Vi ser över fastighetens underhållsbehov ur alla perspektiv och skapar en gedigen plan där du vet vad som måste åtgärdas, när det ska ske - och där du dessutom får en möjlighet att börja kontakta olika företag och förhandla om kostnader. 

En genomarbetad underhållsplan ger dig en trygghet och leder till att du slipper oroa dig för akuta skador. Ser man till det senare så är det en av de största fördelarna med underhållsplaner. Planerade åtgärder är alltid billigare än akuta skador. 

Underhållsplaner Stockholm - planerbara åtgärder 

Ser man till fastighetsägare och BRF:er som saknar gedigna underhållsplaner så är en gemensam nämnare ofta höga kostnader. Man tvingas hela tiden släcka en massa bränder i form av akuta skador. Det ger höga kostnader som är svåra att räkna på. 

En bra underhållsplan är periodisk och ger dig som beställare en tydlig överblick. Du vet hur det framtida underhållet kommer att se ut och kan också börja budgetera och spara pengar för att möta de kostnader som finns. Vi kan ofta se vilka åtgärder som är planerbara. Det ger dig en ännu bättre framförhållning: du vet vilka åtgärder som är återkommande och den ungefärliga kostnaden för dessa. 

Fördelar med underhållsplaner 

Vilka fördelar finns då i övrigt med att anlita oss för att ta fram en gedigen underhållsplan för dig? Här är några exempel på dessa: 

  • Ekonomisk planering. Som sagt, en underhållsplan ger framförhållning: vi hjälper er att identifiera och schemalägga åtgärder - något som gör att akuta skador och höga kostnader kan undvikas. Utgifterna sprids ut över en längre tid och framtida kostnader kan både förutses och budgeteras för. 
  • Ökad livslängd. Underhållsplaner syftar till att hålla fastigheter i gott skick - och genom detta också förlänga livslängden. 
  • Trivsamhet. Vi ser till att skapa mervärden för dig som kund. Våra underhållsplaner innebär att kvaliteten för boende höjs - och att hyresgästerna i din fastighet trivs bättre. 
  • Värdeökning. Genom en gedigen underhållsplan så kan fastighetens värde inte bara bevaras - den kan också öka. Det gynnar även varje enskild medlem i en BRF vid en framtida försäljning. En bra underhållsplan kan vara avgörande för slutpriset. Spekulanter köper inte bara en bostadsrätt - man köper en helhet. Ser man en välskött förening så blir det extra intressant då det borgar för lägre kostnader - där man slipper risken för att tvingas vara med och betala för akuta skador. 

Låter detta intressant? Kontakta oss redan idag så besöker vi er för ett första möte! 

Skräddarsydda lösningar