Oberoende besiktningar
i Stockholm

Fastighetsägare - BRF - Företag - Privatpersoner

Oberoende besiktningar
i Stockholm

Fastighetsägare - BRF - Företag - Privatpersoner

Är du på jakt efter en besiktningsman i Stockholm?

Vi är ett väletablerat företag med mångårig erfarenhet av besiktning och skadeutredning. Vår kompetens är bred och våra besiktningsmän är utbildade och godkända av Svenska Byggingenjörers Riksförbund (SBR). Oavsett om du vill ha hjälp med en överlåtelsebesiktning av villa, radhus eller fritidshus eller en entrepreandsbesiktning av större byggprojekt kan vi hjälpa dig.

Det finns ett stort antal typer av besiktningar för olika sorters fastigheter och lokaler, och det är viktigt att du hittar rätt. Vi hjälper till och ser till att du får en besiktning som uppfyller alla krav. Efter samtliga besiktningar erhåller du ett så kallat besiktningsutlåtande som gäller som underlag i olika situationer där du behöver uppvisa ett giltigt bevis för annan part, till exempel ett försäkringsbolag.

Vi hjälper dig med bland annat:

 • Överlåtelsebesiktning
 • Entreprenadbesiktning
 • Förhandsbesiktning
 • Slutbesiktning
 • Garantibesiktning
 • Besiktiga fasad

Vi verkar i hela Storstockholm med omnejd. Kontakta oss via formuläret här på sidan för en kostnadsfri offert!


besiktningsman Stockholm i arbete

Besiktningsman i Stockholm med lång erfarenhet

Vi har lång erfarenhet inom besiktning och skadeutredning vilket krävs för att göra ett bra jobb. Erfarenheten hjälper oss att veta var vi ska titta lite mer noggrant och var det är vanligt att brister kan förekomma.

När det gäller överlåtelsebesiktning kan du anlita oss både som köpare och som säljare. För köpare kan vi erbjuda mindre paket med endast okulär kontroll av el och VVS eller en mer heltäckande besiktning med el, VVS, radonindikering och fukt.

Som säljare kan du också få dolda fel-försäkring och energideklaration efter utförd besiktning.

Kontakta oss så hjälper vi dig med att hitta rätt besiktningstyp för dina behov.

En kompetent oberoende bedömning

När vi utför en besiktning gör vi allt vi kan för att hjälpa uppdragsgivaren med en oberoende bedömning. Med hjälp av lång yrkeserfarenhet och breda kunskaper kan vi förebygga vanliga problem i samband med uppförande av byggnader. Som besiktningsman i Stockholm utför vi entreprenadbesiktningar, överlåtelsebesiktningar, förbesiktningar och statusbesiktningar.

Vi arbetar enligt de regler och lagar som finns i branschen: AMA, BBR, BVV, GVK, EKS, Säker Vatten med mera.

Privatperson, företag eller bostadsrättsförening?

Vi är ett komplett besiktningsföretag som utför besiktningar åt både privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar.

Besiktningsman för privatpersoner

Tillfällen då du som privatperson bör kontakta en etablerad besiktningsman är till exempel:

 • Inför köp av ny bostad

  Som köpare har du så kallad undersökningsplikt. Det innebär att du själv bär ansvaret för att upptäcka fel och brister i bostaden innan du ingår ett köpeavtal. Detta gäller oavsett om det är ett hus eller en bostadsrätt du köper. Ett gott råd är att besiktiga bostaden innan kontraktsskrivning. Då kan du utan problem dra dig ur köpet, be säljaren att åtgärda upptäckta brister eller förhandla om priset.

 • Renovering eller nybyggnad

  Ska du renovera eller bygga helt nytt är det en god idé att med jämna mellanrum besikta bostaden för att kontrollera att entreprenaden genomförs på ett korrekt och fackmannamässigt sätt.

 • Om du vill veta status på din nuvarande bostad

  Detta kallas helt enkelt för statusbesiktning. Vid en sådan konstaterar vi fastighetens skick.

 • Misstanke om fuktskada

  Fuktskador är tyvärr vanliga och en fuktbesiktning kan vara en bra investering även om du inte känner någon lukt eller till exempel ser missfärgningar med blotta ögat. Ett av de vanligaste problemen med fuktskador är att de upptäcks för sent, vilket kan leda till onödiga och omfattande kostnader.

Besiktningsman för företag

Ni kan anlita våra tjänster vid nyproduktion eller ROT (renovering, ombyggnad, tillbyggnad). Vår besiktningsprocess är modern med innovativ teknik och stor kunskap och vi hjälper företagare, kommuner, landsting och skolor.

Processen innehåller bland annat följande:

 • Digitalbesiktning
 • Kompletta besiktningsgrupper för er produktion
 • Granskning av handlingar
 • Kontinuerlig besiktning från start till mål
 • Utlåtande inom 24 timmar
 • Sorterade felbilagor
 • Felstatistik

Besiktningsman för BRF / Bostadsrättsförening

Sitter du i styrelsen i en bostadsrättsförening har du ett ansvarsfullt uppdrag. Att sätta sig in i vilket ansvar man har som fastighetsägare är viktigt, och det kan kännas krångligt. Det är vanligt att föreningar fokuserar mycket på den ekonomiska förvaltningen, och inte lika mycket på fastighetsförvaltning. Trivsel, trygghet och en god ekonomi hänger till stor del ihop med en förenings förmåga att bedriva en väl fungerande teknisk förvaltning, vilket bland annat förstås inbegriper att fastighetens konstruktion är i gott skick.

För att säkerställa fastighetens skick är det viktigt att regelbundet genomföra ett antal olika besiktningar, samt att de lagkrav och föreskrifter som finns följs. Ett bra tillfälle att genomföra en besiktning är till exempel när lägenheter byter ägare, för att på så vis ha uppsikt över medlemmarnas underhållsvanor. Andra bra tillfällen är vid reparationer och renoveringar.

Vi erbjuder din förening ett komplett utbud av besiktningstjänster vid ROT (renovering, ombyggnad, tillbyggnad) och nyproduktion. Alltid till rimliga priser.

I våra priser ingår:

 • En projektansvarig för all kontakt och samordning.
 • Informationsmöte med styrelsen om hur och enligt vilka kriterier besiktningen ska genomföras.

Besiktiga fasad

När en besiktningsman besiktigar fasaden undersöks fasaden och om byggnaden är i gott skick och skyddad mot yttre skador och slitage. Besiktningen kan även identifiera om fasaden har drabbats av mögel och om åtgärder eller reparationer behövs.

En annan viktig anledning att anlita en professionell besiktningsman är byggnadsmaterialet. Om byggnaden är gjord av tegel kan det finnas risk för asbest, ett cancerframkallande ämne som har varit förbjudet inom EU sedan 2005.

Att besiktiga en fasad är nödvändigt för att säkerställa att byggnaden är riskfri och håller standarden som krävs.

Garantibesiktning

Garantibesiktning måste genomföras inom två år efter slutbesiktningen för att säkerställa att byggnaden fungerar som den ska.

Oavsett om ni redan upptäckt brister i byggnaden eller inte är en garantibesiktning oerhört väsentlig för att kontrollera att allt gått rätt till. Anlita en oberoende och professionell besiktningsman att genomföra garantibesiktningen.

Byggföretaget är nämligen ansvariga för att åtgärda felen som upptäcks om garantibesiktningen sker inom två år efter slutbesiktning.

Om det finns brister eller skador, oavsett hur dolda de är, kommer våra erfarna besiktningsmän att upptäcka dem. Kontakta oss redan idag.

Besiktning vid husköp

Något som kan uppfattas som lite märkligt vid husköp är att man ofta först förhandlar om pris och skriver på köpeavtal, inte förrän efter detta ges tillfälle att besiktiga fastigheten med hjälp av en fackman. Ett av problemen med det är att den som redan skrivit på ett avtal ofta har kommit ganska långt i sina planer för fastigheten och i princip redan flyttat in mentalt. När fel och brister eventuellt dyker upp vid besiktningen gäller det att vara rationell. Anlita alltid en certifierad och sakkunnig besiktningsman och var inte rädd för att ställa frågor och be om råd.

Hur går en vanlig besiktning till?

En så kallad överlåtelsebesiktning, som görs vid försäljning av hus, börjar med att en godkänd besiktningsman går igenom ritningar, bygglov och andra handlingar som fastighetsägaren ska tillhandahålla. I samtal med säljaren får besiktningsmannen information om till exempel renoveringar eller skador som denne har kännedom om.

Sedan gör besiktningsmannen en okulär besiktning, där han eller hon använder sig av syn, hörsel och luktsinne för att utvärdera husets skick. Alla synliga ytor inspekteras, som väggar, tak, golv och fasader, och besiktningsmannen gör noteringar under tiden. Utifrån allt detta gör besiktningsmannen en riskanalys kring vilka eventuella brister som kan tänkas uppstå i framtiden. Till sist sammanställs ett protokoll med rekommendationer för hur dessa bör åtgärdas.

Vad ingår inte i en överlåtelsebesiktning?

Några saker som inte ingår i en överlåtelsebesiktning kan du ändå med fördel be en fackman om hjälp med att undersöka:

 • Elinstallationer
 • Ventilationssystem
 • Värmesystem
 • Vattensystem
 • Sanitetsinstallationer
 • Skorstenar
 • Värmepannor
 • Eldstäder
 • Vitvaror

Detsamma gäller delar som ligger utanför huset (tomt, altan) eller är svåra att komma åt (vind, krypgrund utan inspektionslucka, snötäckta tak).

Inte heller mätning av radon, asbest och vattenkvalitet ingår i överlåtelsebesiktningen, men en fackman kan alltid hjälpa till med detta.

Vi utför besiktningar i hela Storstockholm